B O Wydawnictwie

ISSN:

   0033-2372

Publisher:

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
 

Redakcja

RADA REDAKCYJNA
Andrzej S. Barczak, Marek Gruszczyński, Krzysztof Jajuga,
Stanisław M. Kot, Tadeusz Kufel,
Władysław Milo (Przewodniczący), Jacek Osiewalski,
Aleksander Welfe, Janusz Wywiał


KOMITET REDAKCYJNY
Magdalena Osińska (Redaktor Naczelny)
Marek Walesiak (Zastępca Redaktora Naczelnego)
Piotr Fiszeder (Sekretarz Naukowy)
Michał Majsterek (Redaktor)
Anna Pajor (Redaktor)